آرشیو برای March, 2012

  در دوره خاتمی، رییس جمهور اصلاح طلب، محدودیت رویدادهای فرهنگی تا اندازه ای کمرنگ تر شد ولی از زمان قدرت گرفتن احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ سرکوب ها بیش از هر زمان دیگری شدت یافته اند و بسیاری روانه زندان و بیمارستان شده اند.

  دسته ها: Uncategorized

  یک نکتۀ مهم در دیدار بازرسان خواستۀ آژانس برای بازدید از منطقۀ نظامی پارچین بود که احتمالاٌ در آن آزمایش با کلاهک های رزمی اتمی شبیه سازی می شود. جالب این که نه وزارت خارجۀ ایران که وزارت خارجۀ روسیه در این باره گفته این مکان قبلاٌ مورد بازرسی قرار گرفته است.

  دسته ها: Uncategorized

  آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان کاتالیزور آخرین دور محکوم شدن ایران عمل کرده است. با این همه، نقد این گزارش مدرکی بر اتهام کسی نیست. این گزارش شاهدی از تلاش برای ساخت جنگ افزار اتمی نیست و حتا از تصمیمی در این باره خبر نمی دهد. بخش عمده ای از آن از گزارش نهادهای اطلاعاتی غرب نوشته شده است. ولی داستان عراق باید به ما آموخته باشد که در سیاست خارجی خود اگر همچنان بر مبنای گزارش سازمان های اطلاعات تصمیم گیری کنیم چه می شود؛ پس بهتر است در این باره دقت به خرج دهیم و تجدید نظر کنیم.

  دسته ها: Uncategorized