آرشیو برای ‘فرهنگ’ دسته

  هفت جوان ایرانی نسخه‌ی ایرانی آهنگ فارل ویلیامز را فیلم برداری کرده بودند. آن‌ها به تازگی محکوم به ۹۱ ضربه شلاق و جریمه‌ی زندان به صورت تعزیری شدند. هفت جوان ایرانی که «جرات» پیدا کردند تا نسخه‌ی خودشان از آهنگ موفق جهانی «هپی» فارل ویلیامز را منتشر کنند، به جرم این که نباید این کار را انجام می‌داند دستگیر شدند. آن‌ها محکوم به جریمه‌ی زندان و ۹۱ ضربه شلاق به   ادامه را بخوانید ...

  دسته ها: فرهنگ

  June 16, 2007

  دسته ها: فرهنگ

  June 15, 2007

  دسته ها: فرهنگ

  June 20, 2007

  دسته ها: فرهنگ

  June 24, 2007

  دسته ها: فرهنگ

  June 11, 2007

  دسته ها: فرهنگ

  June 18, 2007

  دسته ها: فرهنگ